خرید اشتراک

                      برای خرید اشتراک دانلود ابتدا می بایست در سایت ثبت نام نمایید

  اشتراک دانلود یک ماههاشتراک دانلود 3 ماههاشتراک دانلود 2 ماهه

 


روش استفاده اشتراک ها: برای مثال اشتراک ۱ ماهه با عنوان ۳۰۰ طرح در طول یک ماه:
به این صورت هست که شما می توانید در طول یک ماه  ۳۰۰ طرح دانلود کنید فرقی نمیکنه امروز چند طرح و فردا چند طرح میخواین دانلود کنید و اگر امروز نتونستید طرحی دانلود کنید از تعداد مجاز دانلود شما چیزی کم نمیشود می توانید ۳۰۰ طرح را در یک روز ، و یا اینکه در طول یک ماه دانلود کنید.