خرید اشتراک

برای خرید اشتراک دانلود ابتدا می بایست در سایت ثبت نام نمایید

پلن برنزی
اشتراک ۱ ماهه
دانلود روزانه ۱۰ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
اشتراک نقره ای
اشتراک ۲ ماهه
دانلود روزانه ۱۱ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان
اشتراک طلایی
اشتراک ۳ ماهه
دانلود روزانه ۱۵ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۶۰۰۰۰۰ تومان