خرید اشتراک

برای خرید اشتراک ویژه ابتدا می بایست در سایت ثبت نام کنید . پس از ثبت نام وارد صفحه خرید اشتراک شوید و اقدام به خرید اشتراک نمایید

پلن برنزی
اشتراک ۱ ماهه
دانلود روزانه ۵ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
اشتراک نقره ای
اشتراک ۲ ماهه
دانلود روزانه ۷ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان
اشتراک طلایی
اشتراک ۳ ماهه
دانلود روزانه ۱۰ فایل
دسترسی به تمام فایل ها
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ تومان